Skupina MOD PLAY, a.s

Společnost MOD PLAY a.s., stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující řízené osoby:

PLAYMATIC – PLUS, s.r.o., PLAYMATIC s.r.o. a MOD elektronik, s.r.o.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.